Již od roku 2013 máme díky našim přátelům z Evropské unie (samozřejmě nesmím zapomenout ani na parlament ČR, bez jehož asistence by se to neobešlo) tu čest se povinně setkávat s tzv. průkazem energetické náročnosti budovy (tzv. PENB). Dle předkladatelů zákona se z tohoto dokumentu lidé mají dozvědět energetickou náročnost budovy, přičemž základním grafickým ukazatelem jsou písmena A až G, kdy A symbolizuje nejúspornější budovu a G nehospodárnou.

PENB - energeticka narocnost budovy

Tyto průkazy mohou za úplatu vystavovat jen auditoři s osvědčením od státu a doba platnosti je 10 let. Cena energetického štítku není pevně daná a každý auditor si ji stanovuje sám v závislosti na typu budovy, její velikosti či existujících podkladech, ale např. u rodinných domů byste se mohli vejít do 5 000 Kč. My Vám ho zařídíme za 4 000 Kč.

Vzor PENB si můžete prohlédnout zde.

V současné době dle zákona platí tyto pravidla:
 • Prodej budovy (rodinné domy, bytové domy, …) – jejich majitelé mají povinnost předložit grafickou část PENB kupujícímu před začátkem prodeje a předat mu kompletní PENB nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Zároveň je nutné zajistit, aby klasifikace byla uvedena i v informačních materiálech (např. inzeráty) a realitní kanceláře mají povinnost uvádět písmeno G v inzerátu při nedodání PENB. Při nedodržení je možné udělit sankci až 100 000 Kč. Výjimku tvoří jen:
  • a) budovy s plochou do 50 m2,
  • b) budovy používané jako místo bohoslužeb,
  • c) stavby pro rodinnou rekreaci, užívané pouze část roku,
  • d) u budov, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v památkové rezervaci,
  • e) průmyslový a výrobní provoz, dílenský provoz a zemědělskou budovu se spotřebou energie do 700 GJ za rok (194 MWh/rok).

  Majitelé staveb postavených před rokem 1947 (bez zásadní rekonstrukce) mohou od předání PENB po písemné dohodě s kupujícím upustit, ale na písmenu G v inzerci to nic nemění.

 • Prodej bytu – při prodeji bytu musí prodávající písemně požádat společenství vlastníků jednotek (SVJ) o předání PENB celé budovy, ale při jeho neobdržení je možné PENB nahradit vyúčtováním energii dané jednotky za poslední tři roky. Ostatní pravidla uvedená u budov týkající se inzerce, realitních kanceláří či sankcí jsou stejná i zde u bytů.
 • Pronájem – u pronájmu platí víceméně to stejné jako u předchozích bodů.
 • Novostavby – nutné zpracovat již pro stavební řízení.
 • Veřejné budovy – povinnost platí pro všechny objekty nad 250 m2, kde veřejná správa působí a PENB musí být veřejně viditelné.
 • SVJ – jen při prodeji či pronájmu budovy či její části a při nevytvoření hrozí sankce až 200 000 Kč.
 • Administrativní budovy – při prodeji či pronájmu. Sem patří i restaurace, kanceláře, … Výjimky:
  • a) budovy s plochou do 50 m2,
  • b) budovy používané jako místo bohoslužeb,
  • c) stavby pro rodinnou rekreaci, užívané pouze část roku,
  • d) u budov, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v památkové rezervaci,
  • e) průmyslový a výrobní provoz, dílenský provoz a zemědělskou budovu se spotřebou energie do 700 GJ za rok (194 MWh/rok).

Smysluplné snižování energetické náročnosti čehokoliv je jistě žádoucí, ale povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budov i v případě, kdy o to ani jedna ze stran procesu prodeje nestojí, je jen další byrokratický nesmysl, kterým nám EU a naše vláda ztěžuje život, vytahuje z našich kapes další a další peníze proti naší vůli a zajišťuje pohodlné živobytí další vybrané zájmové skupině. Ale s tím nic, bohužel neuděláme.